Bibliografia

Literatura:
  1. Brian D., Rodzina Curie. Wydawnictwo AMBER, Warszawa, 2006.
  2. Józef Hurwic, "Maria Skłodowska - Curie i promieniotwórczość"
  3. Andrzej A. Czerwiński, "Energia jądrowa i promieniotwórczość", Oficyna Edukacyjna, Warszawa 1998.
Linki:
  1. http://medycyna.linia.pl/pierwrad.html
  2. http://vmc.org.pl/articles.php?id=132
  3. http://www.edupress.pl/warto-przeczytac/art,107,co-nam-daly-polon-i-rad.html 
  4. http://www.nist.gov/pml/general/curie/index.cfm 
  5. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/chemia/chemia_j%C4%85drowa/15515-zastosowanie_pierwiastk%C3%B3w_promieniotw%C3%B3rczych.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz