Rad w medycynie

RAD
Szpitale i placówki medyczne są jednymi z największych użytkowników źródeł promieniotwórczych, zwykle w teleterapii i brachyterapii. Aż do 1950, znaczące źródła promieniotwórcze wytwarzane byłyz izotopów rad-226, które były wykorzystywane do brachyterapii. Większość starych źródeł radu wykorzystywanych w brachyterapii zostały zastąpione przez kobalt-60, cez-137 i iryd-192.

Brachyterapia – jedna z technik leczenia promieniowaniem, polega na bezpośrednim napromieniowaniem zmian chorobowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania w guzie lub jego otoczeniu. Rad stosuje się w formie igieł lub tub, jako czasowe implantacje doustne i śródtkankowe.

Przykładowe zastosowanie radu w jednej z chorób:
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (AS) jest przewlekłą chorobą zapalną chorobą reumatyczną, który obniża jakość życia i prowadzi do niepełnosprawności w około jednej trzeciej pacjentów. Sposoby leczenia są ograniczone. Użycie (224) Ra-chlorku radu dla leczenia AS, jednak budzi niepokój, który powinien doprowadzić do ponownego rozpatrzenia (224) dozymetrii Ra w dyskusji na temat ryzyka związanego z leczeniem. W niniejszym badaniu wprowadza się nowe dozymetryczne obliczenia alfa i beta / gamma wykonywane zgodnie z modelem zaproponowanym przez Międzynarodową Komisję Ochrony Radiologicznej (ICRP). Po schemacie leczenia z 10 zastrzyków dożylnych, każdy z 1 MBq (224) Ra, pochłoniętej dawki, zostały obliczone na powierzchnię kości pacjenta (4,4 Gy) w wyniku skuteczną dawkę określono na 2,5 Sv.

Gy – Jednostka dawki pochłoniętej energii określa jaką energię promieniowania pochłonęło ciało o danej masie.
Bq - jednostką intensywności promieniowania jest Bekerel: 1Bq. Aktywność jednego bekerela posiada ciało w którym na jedną sekundę dochodzi do jednego aktu rozpadu promieniotwórczego
Sv - nsekwencje jakie będzie miał dla nas kontakt z promieniowaniem zalezą nie tylko od tego na jaką dawkę promieniowania byliśmy narażeni, ale również jaki był jego rodzaj i jaka tkanka została napromieniowana. Do określania biologicznych skutków napromieniowania ożywa się tzw. dawki równoważnej mierzonej w siwertach.

 Izotopy 216Ra, 223Ra, 224Ra, 228Ra stosowane są jako wskaźniki promieniotwórcze. Najważniejsze związki radu to sole Ra2+ (chlorek i węglan) które były używane w terapii nowotworowej i do produkcji farb luminescencyjnych. Obecnie rad nie jest już stosowany, ze względu na dużą radioaktywność, powodującą białaczkę u osób uczestniczących w produkcji soli radu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz