Wokół radu i polonu, czyli gdzie, jak i po co?

RAD (Ra) – pierwiastek chemiczny, promieniotwórczy
- metal ziem alkalicznych
- ważniejsze związki to sole (chlorek i węglan)
- liczba atomowa 88
- masa atomowa 226,03
- temperatura topnienia 700 C
- temperatura wrzenia 1737 C
- grupa2,
- okres 7
- 7 powłok elektronowych
- 2 elektrony walencyjne

Rad posiada 25 izotopów w przedziale 213-230. Najstabilniejszym jest izotop 226, którego czas połowicznego rozpadu wynosi 1600 lat. Występuje naturalnie w rudach uranu, w formie tlenku RaO i wodorotlenku. Najważniejsze związki radu to sole chlorek i węglan, które były używane w terapii nowotworowej i do produkcji farb fluorescencyjnych. Obecnie rad nie jest już stosowany, ze względu na dużą radioaktywność, powodującą białaczkę u osób uczestniczących w produkcji soli radu. Rad nie posiada żadnej roli biologicznej. Jest obecny w kościach i tkankach ludzkich. W formie czystej rad jest srebrzystym, lśniącym i miękkim metalem. Posiada silne właściwości promieniotwórcze. Jego własności chemiczne są zbliżone do magnezu. Reaguje powoli z tlenem atmosferycznym tworząc tlenek RaO i dość gwałtownie z wodą tworząc wodorotlenek RaH2O.POLON (Po) - pierwiastek chemiczny, promieniotwórczy
- radioaktywny metal wys. w niektórych rudach uranu
- ważniejsze związki: H2Po, PoCl2, PoO2, PoO,
- liczba atomowa 84
- masa atomowa (208,982)
- elektroujemność (2,0)
- temperatura topnienia 250 C
- temperatura wrzenia 962 C
- grupa 16,
- okres 6
- 6 elek. walencyjnych
- 6 powłok elektronowych
Znanych jest kilkanaście związków chemicznych polonu: tlenek PoO2, wodorotlenek, halogenki, np. PoCl2, PoBr4, siarczek PoS. Związki te nie mają jednak żadnego praktycznego zastosowania ze względu na gigantyczny koszt produkcji samego polonu. Czysty polon jest silnie radioaktywnym, srebrzystoszarym metalem. Jego własności fizyczne i chemiczne zbliżone są do selenu. W formie czystej stosowany był przez Rosjan do ogrzewania i jonizacji kabin statków kosmicznych. Obecnie jest jeszcze czasami stosowany jako wygodne, wysoko wydajne źródło cząstek alfa.

1 komentarz:

  1. pomysł z ławkami na serio moim zdaniem fajny! szkoda, że nie wypaliło :<

    OdpowiedzUsuń